Trang Sức Khác

Móc điện thoại kết 3 tiền xu ngọc Phỉ Thúy tăng tài lộc Myanmar S298

60.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Móc điện thoại xâu 3 xu đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 10cm + Khối lượng: 2g + Ý nghĩa: biểu tượng gia tăng tài lộc. + Cách sử dụng: móc khóa treo xe, treo điện thoại

Móc khóa tiền xu xanh ngọc Phỉ Thúy may mắn tài lộc Miến Điện S089

380.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Móc khóa tiền ngọc bội đá Miến Điện. + Kích thước (dài): 8.5cm + Khối lượng: 20g + Ý nghĩa: may mắn về tài lộc. + Cách sử dụng: móc chìa khóa.

Móc khóa tiền xu dài ngọc Phỉ Thúy gia tăng tài lộc Miến Điện S092

330.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Móc khóa tiền ngọc bội đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 8cm + Khối lượng: 14g + Ý nghĩa: biểu tượng của gia tăng tài lộc. + Cách sử dụng: móc chìa khóa.