tiền xu bằng đồng

Tiền xu càn long đồng giả cổ nguyên chất khủng may mắn Hồng Kông CC2007

210.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tiền xu Càn Long bằng đồng giả cổ (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 8.5cm + Khối lượng: 94g + Ý nghĩa: may mắn về tài lộc, giảm sát khí của sao Nhị Hắc, Ngũ Hoàng. + Cách sử dụng: treo về phương sao Ngũ

Tiền xu Càn Long đồng nguyên chất giả cổ tài phát lộc Hồng ông CC2008

12.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tiền xu càn long bằng đồng giả cổ (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 2.6cm + Khối lượng: 3g + Ý nghĩa: chiêu tài lộc, giảm sát khí của sao Nhị Hắc, Ngũ Hoàng. + Cách sử dụng: treo về phương sao Ngũ Hoàng và

Tiền xu giả cổ bằng đồng trung may mắn Hồng Kông K139_2

84.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tiền xu Càn Long bằng đồng giả cổ (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 6cm + Khối lượng: 37g + Ý nghĩa: may mắn về tài lộc, giảm sát khí của sao Nhị Hắc, Ngũ Hoàng. + Cách sử dụng: treo về phương sao Ngũ

Tiền xu móng ngựa đồng nguyên chất kích hoạt năng lượng Hồng Kông K138

83.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tiền móng ngựa bằng đồng nguyên chất (tại Việt Nam) + Kích thước (đường kính): 5.7cm + Khối lượng: 24g + Ý nghĩa: biểu tượng tuyệt vời của địa thế thanh long và bạch hổ, kích hoạt năng lượng, gia tăng tài lộc. + Cách sử dụng: