tiền xu

Tiền xu phong thủy – Loại vật phẩm may mắn, giúp tăng tài lộc, hóa sát bình an

Tiền xu phong thủy, vật phẩm giúp tăng tài lộc, chiêu tài hóa sát Theo phong thủy, tiền xu là một trong những vật phẩm quan trọng. Ngày xưa, người ta dùng tiền xu đục lỗ hình tròn tượng trưng cho trời, giữa là lỗ hình vuông tượng trưng cho đất. Trời ngoài đất trong tượng trưng cho quẻ Thái tức sự thịnh vượng. Tùy theo niên hiệu các